סילבוס קורס להכשרת מדריכי צ'י קונג – MQP

 

לימוד עיוני:

 

חימומים:

 

שן גונג:

 

סדרות ציקונג:

 

*בסוף הסמסטר הראשון יתקיים מבחן מושגים עיוני ובסוף השנה על התלמיד להיבחן על סדרה אחת מתוך הסדרות הנלמדות. הבחינות מתקיימות בחודש בתחילת יולי בסוף שנת הלימודים לאחר הריטריט השנתי.