הסכם שימוש ומדיניות פרטיות וביטולים

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר הרשמי של מדיקל צ'י קונג ישראל המופעל ע"י  פרלמן סחר ספורט ובריאות בע"מ.

ההרשמה לקורסים, סדנאות וימי עיון באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

על ידי קנייתך באתר אתה מצהיר שאתה מעל גיל 18 כי קראת והבנת את התקנון והסכמת אליו.

הרשמתך לקורסים, סדנאות וימי עיון באתר ו\או פניה דרך כפתורי צור קשר המוטמעים בעמודי האתר השונים מאפשרת להנהלת האתר לשלוח אליך דואר אלקטרוני פרסומי לגבי מוצריה באמצעות הניוזלטר החודשי הנשלח מרשימת הדיוור בשלח מסר. במידה ולא תהיה מעוניין בקבלת הניוזלטר תוכל להסיר עצמך בכל שלב ע"י לחיצה על כפתור הסר.

 

קוד התנהגות בשיעורים, קורסים, ימי עיון וסדנאות

1. המשמעת

מנהל המכללה ו/או מי שמונה על-ידו לעניין זה, הינו הממונה על נושאי משמעת וקוד ההתנהגות המקובל במכללה.

2. עבירת משמעת

עבירת משמעת הינה אחת העבירות כדלקמן שיעבור התלמיד:

2.1   אי-ציות להוראות של תקנון המכללה, מוריה או עובדיה, שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם.

2.2   מסירת ידיעה כוזבת ביודעין למכללה, או חיבור מסמך כוזב או הסתרת מידע

ביודעין, או עשיית מעשה תרמית לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים במכללה.

2.3   הונאה או מצג שווא בעבודת בית, פרויקט מעשי, או בעבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה

כזה.

2.4 מעשה תרמית אחר כלשהו, או מצג שהוא נעשה לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים

בה, אם לטובת עצמו, אם לטובת אחר וכן סיוע בעשיית כל מעשה כאמור.

2.5  פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש המכללה או האולמות בהן פעילות המכללה מתקיימת.

2.6.  התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מרצי המכללה עובדיה או

בסטודנטים הלומדים במכללה.

2.7   התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או מעמד של סטודנט.

2.8 התנהגות הנוגדת את עקרונות המוסר הציבורי, וכן כל התנהגות שיש עמה קלון.

2.9 הטרדה מינית והתנכלות כקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית – התשמ"ח – 1998 , תקנות למניעת הטרדה מינית חבות מעביד התשמ"ח – 1998 , תקנון למניעת הטרדה מינית של המכללה.

3. שמירה על קוד לבוש

הסטודנטים ומשתתפי הסדנאות מתחייבים לשמור על לבוש צנוע, קרי מכנס אימון ארוך וחולצות t shirt (עם שרוול קצר). אין להגיע לשיעורים בלבוש חושפני על מנת לכבד את הסטודנטים שומרי תורה ומצוות.

מדיניות רישום ותשלום

באתר אנו מציגים את מגוון הקורסים, סדנאות וימי העיון המוצעים על ידי מדיקל צ'י קונג ישראל.

את ההרשמה לקורסים וסדנאות באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

חיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך לשירות שהזמנת, והכל כמפורט בכל דף שירות.

מדיקל צ'י קונג ישראל רשאית לשנות את מחירי הקורסים, סדנאות וימי עיון מעת לעת. המחיר מתעדכן בכל תחילת שנה, כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

להלן פירוט אופן הרישום והתמחור החל משנה״ל 2024-25:

קורסים:

 • הרשמה תתבצע על ידי תשלום מראש של דמי רישום בסך 10 אחוז משכר הלימוד במחיר המלא על מנת להבטיח מקום בקורס. דמי הרישום הינם דמי רצינות ואינם מוחזרים לתלמיד שנרשם.
  דמי הרישום כלולים בשכר הלימוד המלא ומתקזזים מהסכום המלא בהתאם למועד ההרשמה (הרשמה מוקדמת או מחיר מלא).
 • שכר הלימוד בקורס טאי צ'י וצ'י קונג משולב: 7950 ש"ח. שכר הלימוד בהרשמה מוקדמת עד לתאריך 31.05.24: 7100 ש"ח.
 • שכר הלימוד בקבוצות המתקדמים: 5500 ש"ח. שכר הלימוד בהרשמה מוקדמת עד לתאריך 31.05.24: 5000 ש"ח.
 • תשלום יתרת שכר הלימוד ישולם באפשרות חלוקה לעד 10 תשלומים באמצעות חיוב בכרטיס אשראי.
 • התשלום יתבצע דרך טופס ההרשמה הנמצא באתר.
 • תלמיד המבקש הסדר תשלומים אחר יפנה טלפונית 072-3385321 וזאת לאחר חתימה על תקנון.
 • הסדר שכר הלימוד יסגר עד ל 1 לאוקטובר ולא יאוחר מכך.
 • תלמיד שלא הסדיר את שכר הלימוד המלא עד לתאריך 1 באוקטובר, מאבד את הזכות הרשומה לו מתוקף תשלום דמי הרישום ובית הספר רשאי להכניס במקומו מישהו אחר מתוך רשימת המתנה. הזכות להשתתף תהיה שמורה לו למימוש בשנת הלימודים העוקבת בלבד.
 • הרישום והתשלום לקורס הינו שנתי ויוסדר מראש לפני תחילת השנה. לא ניתן לשלם עבור כל חודש בנפרד. הסדרת התשלום מהווה תנאי לכניסת התלמיד לשיעורים בתחילת השנה.
 • לא יינתן החזר או קיזוז שכר לימוד בגין שיעורים שהתלמיד מחסיר במהלך השנה מכל סיבה, אנו מאפשרים להגיע בתיאום מראש לאחת מקבוצות הלימוד המקבילות ואחריותו של כל תלמיד לדאוג להשלים את השיעורים שהחסיר באחת מן הקבוצות המקבילות לקבוצה בה הוא לומד.
 • שיעורים שבוטלו על ידנו בשל אילוצים בלתי צפויים יוחזרו במועד אחר שיקבע במהלך השנה.

סדנאות וימי עיון:

 • ההרשמה לסדנאות וימי העיון הינה בתשלום מראש.
 • דמי ההרשמה כוללים את ההשתתפות בסדנה עצמה ואינם כוללים לינה וארוחות (אלא אם כן מצוין אחרת). בסדנאות של מינימום יומיים, במידה והמשתתף יבחר ללון במקום התשלום הוא בנפרד.

מדיניות ביטולים

קורסים:

 • תלמיד אשר נרשם לקורס ומבטל את הרשמתו, אינו זכאי לקבל החזר עבור דמי ההרשמה.
 • בגין הודעת ביטול עד 45 יום לפני תחילת הקורס יינתן החזר מלא מלבד דמי ההרשמה מלבד 10 אחוז שהם דמי רישום ורצינות עבור כל קורס.
 • תלמיד שיבטל את השתתפותו בקורס החל מ 45 יום לפני תחילת הקורס ועד חלוף השבוע הראשון ללימודים יחויב 20% שכר לימוד ויהיה זכאי להחזר של 80% מתוך שכר הלימוד המלא תוך 14 יום מהודעת הביטול.
 • החל מהמועד בו מתקיים השיעור השני בקורס בכל שנת לימודים לא ניתן יהיה לקבל החזרים על שכר לימוד.
 • תלמיד אשר נאלץ לבטל את לימודיו מסיבות בריאותיות בין שלו או של אחד מבני משפחתו, נשמרת לו הזכות להשלים את הקורס במחזור הבא, בעלות של דמי הרשמה בלבד שהם דמי רצינות ונועדו לשם כיסוי ההוצאות השנתיות הבסיסיות שיש לנו עם פתיחתו של כל קורס.
 • תלמיד אשר לא יוכל לעמוד בהתחייבויות של הקורס ולהשלים את לימודיו מסיבות שאינן רפואיות, יוכל להצטרף לקורס בשנה העוקבת על מנת להשלים את לימודיו ולהבחן בסוף הקורס בשנה העוקבת, העלות לתלמיד המבקש לחזור על הקורס או להשלים חלק ממנו בשנה העוקבת יהיה מחצית משכר הלימוד.
 • בית הספר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועדי או מיקום קבוצות הלימוד משנה לשנה, תלמיד המשלים לימודים יוכל לבחור להירשם ללימודים בכל קבוצת לימוד לבחירתו בששת השלוחות של בית הספר ברחבי הארץ בתנאי שהקבוצה אינה מלאה ונותרו מקומות פנויים להרשמה.

סדנאות וימי עיון:

 • ביטול מרגע ההרשמה ועד 60 ימים לפני תחילת הסדנה יינתן החזר של 80% או שתישמר הזכות להשתתפות בסדנה הבאה.
 • עד 30 ימים לפני תחילת הסדנה יינתן החזר של 50% או שתישמר הזכות להשתתפות בסדנה הבאה.
 • על ביטול בהודעה של פחות מחודש לפני תחילת הסדנה לא יינתן החזר כספי מלבד עם אישור רפואי המעיד על שינוי שחל מאז ההרשמה לסדנה ועד תאריך הביטול.

רק במידה וקורסים, סדנאות וימי עיון יבוטלו מסיבות שונות מטעמנו, יוחזר החזר מלא.

מדיניות פרטיות

מדיניות להגנת הפרטיות באתר מדיקל צ'י קונג ישראל:

הפרטיות שלך כגולש באתר מדיקל צ'י קונג ישראל חשובה לנו. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיותך אנו מספקים עבורך מידע זה הנוגע למדיניות הגנת הפרטיות באתר ובדבר האפשרויות העומדות לרשותך בזמן השהות באתר.

מידע זה מופיע בעמוד הבית של האתר ובכל דף בו נדרש למסור פרטים אישיים, על מנת לוודא מודעות המבקרים באתר בדבר מדיניות הגנת הפרטיות.

מסירת מידע:

בעמוד הקורס להכשרת מדריכי צ'י קונג, עמוד לימודי ההמשך ועמוד הסדנאות, קיימת אפשרות להרשמה ע"י לחיצה על כפתור ההרשמה האדום. בדף ההרשמה יהיה עליך למלא פרטים אישיים: שם מלא, טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים מלאים של כרטיס האשראי. כמו כן, עליך לסמן ב-V שקראת ואישרת את תקנון האתר, מדיניות הביטולים ומדיניות הפרטיות.

כיצד אנו משתמשים במידע שמסרת:

אנו משתמשים במידע שנמסר לצורך עדכון הרשמה לקורסים והסדנאות בלבד ולא עושים כל שימוש אחר עם הפרטים האישיים שנמסרו לנו.

דפי הסליקה מאובטחים ע"י חברת קארדקום בהצפנת SSL 2048bit. המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.

פרטי עסקת האשראי עוברים לחברת ויזה כאל והחיוב נעשה באמצעות מערכת סליקה מאובטחת שלהם.

לא יבוצע כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום שנמסרים לנו, אלא לביצוע תשלום עבור ההזמנה בלבד ואיננו מעבירים את הפרטים לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

 

 

דילוג לתוכן