בפרק זה ננסה להבין את מערכת הטריגרמות. זוהי מערכת סימבולית שמשמשת ברפואה הסינית האנרגטית לצורכי אבחון והגדרה. בכדי להבין את מערכת הטריגרמות הסימבולית יש להתחיל מההתחלה, מהחלוקה הבסיסית ליין ויאנג.

ה'יאו' Yao מתחלק לשני סוגים: קו שלם המסמל יאנג וקו מחולק המסמל יין. זוהי נקודת ההתחלה ממנה נתקדם לזוגות הבסיסיים או כפי שהם נקראים – ארבעת הפאזות Four Phases, זוגות של קווים המייצגים את הטאי יאנג, שאו יאנג , טאי יין ושאו יין.

כדוגמה לשימוש בזוגות הקווים נביט בדיאגרמה המייצגת את ארבעת תקופות החיים:

טאי יאנג   שאו יאנג      שאו יין       טאי יין
_____      __ __       _____      __ __

_____     _____       __ __       __ __

 

סמל טאי צ'י - Tai Ji Symbol - טאי יאנג; שאו יאנג; שאו יין; טאי יין

משמעות, תקופה בחיים ושיוך ליסוד:

סמל שיוך ליסוד תקופת חיים תכונה תנועתית
טאי יין – אדמה מים ילדות איסוף – הכלה
שאו יאנג – אש עץ נעורים גמישות – רצוא ושוב
טאי יאנג – שמים אש בגרות פיזור – שליטה
שאו יין – מים מתכת זקנה זרימה – צד אל צד

** יש להבחין בין שמות משותפים של יסודות כמו המים והאש, שבארבעת הפאזות לא מופיעים באותה המשמעות ומכאן השוני מול השמות המשותפים בחמשת היסודות.

אם נרצה לתרגם את ארבעת הפאזות לתרגול צ'י קונג זה יראה כך:

טאי יאנג שאו יאנג טאי יין שאו יין
עבודה אנרגטית הבנויה על תנועה פיזית ותנועה אנרגטית פנימית אקטיבית עבודה אנרגטית הבנויה על תנועה פיזית אקטיבית תוך השקטה ושאיפה למצב סטטי פנימי עבודה אנרגטית הבנויה על ישיבה או עמידה סטטיים מתוך השקטה פנימית ומשיכה פנימה של החושים עבודה אנרגטית הבנויה על יציבה סטטית ותנועה אנרגטית או תודעתית אקטיבית המניעה.

השלב הבא באבולוציה של ה'יאו' היא הטריגרמה המורכבת משלש קומות של קווים. כאן נעשית אבחנה נוספת וכל קומה מייצגת רובד בעולם או באדם. הקו התחתון ייצג את האדמה, הקו העליון את השמים והקו האמצעי את האדם. לחילופין ניתן להבין את זה כך: הקו העליון מייצג שן, האמצעי צ'י והתחתון ג'ינג.

לפניכם העמדה של שמונה הטריגרמות על סמל הטאי צ'י, תנו דעתכם לחלוקה ולסדר על צד היאנג ועל צד היין, כך נבחין איזה מהטריגרמות נחשבות "ייניות" ואיזה "יאנגיות". לא ריבוי ה'יאו' המסמל יין או יאנג קובע אלא, לכל צד יש מדרג יורד מצורתו המלאה ועד לצורתו הפחותה.

שילוב הקוים מייצר שמונה טריגרמות שלכל אחת משמעות סמלית ופונקציונאלית ביחד הן נקראות Ba Gua.
להלן שמות הטריגרמות וסדרן מיאנג מלא ועד ליאנג פחות ומיין מלא ועד ליין פחות בהתאמה. כל שם מייצג איכות או תכונה והשמות הם סימבוליים ויצוגיים.

8 הטריגרמות ba-gua

חשוב לציין שזוהי אחת הדרכים להעמדה של הטריגרמות, בהמשך נראה כי יש דרכי העמדה נוספות, לפי חלוקה לפוסט-נאטאל ופרה-נאטאל ועוד, לכן אין זה נכון לפרש את ההבדלים כסתירה בין גרסאות או גישות שונות של טריגרמות ה-Ba Gua, אלא העמדתן בסדר אחר מתוך כוונה או צורך לייצג נושא שונה באמצעות אותה שפה.

‫‫היבטים פיזיולוגיים של הטריגרמות במערכת בא-גווה – Ba Gua

לפני הכל חשוב להבין את ההבדל בין פוסטנטאל לפרהנטאל לפני הלידה ולאחר הלידה זהו הפשט.
התפיסה הבסיסית הנכונה היא בכוח ובפועל. כל דבר המתרחש בפועל אינו מושלם או מוחלט אך כל דבר טרם הגשמתו יכול להיבחן בכלים של שלמות.

לכן ברגע הלידה במקום הקיאן סמל השמיים והטאי יאנג ומהותו הערכית היותו חסר פורם (צורה), קרי אחדות שלמה שרק ללא צורה מתאפשרת, במקומו תופס בראש הבא-גווה לי המסמל את האש והשאו יאנג. המילה לי היא גם המילה דפוס (פאטרן) והיא היאנג המתקיים במציאות הגשמית.

קיאן = Qian: ממוקם במערכת הטריגרמות פוסטנטאל בצפון מערב ומייצג את הפטריארך (דמות האב). היסוד הוא מתכת, השיוך האנטומי הוא לחולי או חסר אנרגטי של אזור הראש והריאות.

קון = Kun: ממוקם במערכת הטריגרמות פוסטנטאל בדרום מזרח ומייצג את המטריארך (דמות האם). היסוד הוא יסוד האדמה, השיוך האנטומי הוא לחולי או חסר אנרגטי של מערכת העיכול והעור ובמקרים רבים גם של איברי הרבייה.

זן = Zhen: ממוקם במערכת הטריגרמות פוסטנטאל במזרח ומייצג את הבן הראשון. היסוד הוא עץ, השיוך האנטומי לחולי או פציעות של הרגליים ולחוליים או חסר אנרגטי של הכבד.

ג'ן = Gen: ממוקם במערכת הטריגרמות פוסטנטאל בצפון מזרח ומייצגת את הבן השלישי. היסוד הוא אדמה, השיוך הפיזי אנרגטי הוא לידיים ולמפרקי הידיים כמו גם מערכת העיכול.

לי = Li: סמל האש ממוקם במערכת הטריגרמות פוסטנטאל בדרום מקום מושבו של הקיסר ומייצג את הבת השנייה. השיוך הפיזי הוא לחולי או חסר אנרגטי של הלב ובמקרים מסויימים למחלות עיניים.

קאן = Kan: סמל המים ממוקם במערכת הטריגרמות פוסטנטאל בצפון ומסמל את הבן השני. השיוך הפיזי אנרגטי הוא לחולי של האזניים ולחוליים או חסרים אנרגטיים של הדם, הטחול והלבלב.

דווי = Dui: ממוקם במערכת הטריגרמות פוסטנטאל במערב ומייצג את הבת השלישית. היסוד הוא מתכת והשיוך הפיזי הוא לחוליים של הפה ולחולי או חסר אנרגטי של הריאות.

סון = Xun: ממוקם במערכת הטריגרמות פוסטנטאל בדרום מערב ומייצג את הבת הראשונה. השיוך הפיזי אנרגטי הוא לאזור המותניים ולחולי או חסר אנרגטי של שלפוחית השתן ושל הכבד.

לכל טריגרמה יש שיוך לאחד משמונת הערוצים היחודיים וסמלה או המהות אותה מייצגת הטריגרמה נחשבת בפילוסופיה מאחורי הרפואה הסינית האנרגטית לכוח הבונה של אותו ערוץ. בהמשך נלמד את צורת האיזון הכללית בשימוש בשיטת הבא-גווה, גישה זו מצאתי גם בכתבים של הרופאים השמאנים וגם אצל מדקרים ורופאים סינים מודרניים כדוגמת ד״ר ריצ׳רד פו תן שמביא את השיטה בספרו (גלובל בלנס מטוד) כאחת מששת הדרכים היעילות ביותר לאיזון כללי.

בעמוד הבא תמצאו טבלה המשייכת כל אחד מסמלי הבא-גווה לאחד מהערוצים היחודיים.

 

ריבוע הקסם לאיזון גלובלי   –  The magic square global balance method

סמל שם ייצוג ערכי מיקום ערוץ ונקודת גישה
_____

__  __

_____    

אש = Li

 

חום / אור חודר / יאנג דרום

Conception vessel /

Hand Lu – 7

__  __

_____

__  __   

מים = Kan

 

קור / זרימה / יין צפון

Yang Heel vessel /

Foot UB – 62

__  __

__  __

_____

רעם = Zhen לידה / התחדשות / עוצמה / יאנג מזרח

Yang linking vessel /

Hand TB – 5

__  __

_____

_____

ערפל = Dui היכולת להשתנות / צלילות הראייה הרוחנית / יאנג מערב

Governing vessel /

Hand SI – 3

_____

_____

__  __

רוח = Xun רגישות / חושניות / אינטואיציה / יין דרום מזרח

Belt vessel /

Foot GB – 41

__  __

__  __

__  __

אדמה = Kun יכולת הכלה / חומר / לבישת צורה / יין דרום מערב

Yin heel vessel /

Foot Kd – 6

_____

__  __

__  __

הר = Gen יציבות / עמידות / כבדות / יין צפון מזרח

Yin linking vessel /

Hand Pc – 6

_____

_____

_____

שמים = Qian אין סוף / יצירתיות / העדר צורה / יאנג צפון מערב

Thrusting vessel /

Foot Sp – 4

 

נקודות  גישה לחיזוק כל אחד מהערוצים היחודיים (בפני עצמו)  –   Master and couple point

נקודת השלמה נקודת פתיחה (מאסטר) שם הערוץ
Foot UB – 62 Hand SI – 3 Governing vessel
Foot Kd – 6 Hand Lu – 7 Conception vessel
Hand Pc – 6 Foot Sp – 4 Thrusting vessel
Hand TB – 5 Foot GB – 41 Belt vessel
Foot Sp – 4 Hand Pc – 6 Yin linking vessel
Foot GB – 41 Hand TB – 5 Yang linking vessel
Hand Lu – 7 Foot Kd – 6 Yin heel vessel
Hand SI – 3 Foot UB – 62 Yang heel vessel